Etusivu / Hallinto ja johtaminen / Palkitseminen

Palkitseminen

Johdon palkat perustuvat finanssitoimialan vertailutiedon pohjalta tehtyyn vaativuusluokitteluun ja pisteytykseen. Johdon tulospalkkaus perustuu tulospalkkausjärjestelmään ja yhtiöryhmän strategisiin tavoitteisiin.

Pääjohtajan palkkiot

Vuonna 2012 pääjohtaja Asmo Kalpalan palkat ja muut etuudet olivat yhteensä
1 111 932 euroa, josta tulospalkkaa 59 391 euroa.

Hallituksen päätoimisten jäsenten palkkiot

Jari Eklund
• vuosipalkka 313 001 euroa, josta tulospalkkaa  13 954 euroa

Harri Lauslahti
• vuosipalkka 343 595 euroa, josta tulospalkkaa 36 942 euroa

Jari Sundström
• vuosipalkka 309 482 euroa, josta tulospalkkaa 20 032 euroa

LähiTapiola Eläkeyhtiön hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtaja

Harri Miettinen
• 25 090 euroa, josta kokouspalkkiota 4190 euroa

Hallituksen jäsenet

Ann Selin
• 17 600 euroa, josta kokouspalkkiota 2 800 euroa

Aarne Hallama
• 10 400 euroa, josta kokouspalkkiota  800 euroa

Harri Hietala
• 7 600 euroa, josta kokouspalkkiota 7 600 euroa

Eeva-Liisa Inkeroinen
• 13 600 euroa, josta kokouspalkkiota 4 000 euroa

Kaija Kallinen
• 11 200 euroa, josta kokouspalkkiota 1 600 euroa

Jari Karlsson
• 12 400 euroa, josta kokouspalkkiota 2 800 euroa

Timo Lindholm
• 11 200 euroa, josta kokouspalkkiota 1 600 euroa

Arto Okkonen
• 11 600 euroa, josta kokouspalkkiota 2 000 euroa

Heli Puura
• 14 800 euroa, josta kokouspalkkiota 5 200 euroa

Penna Urrila
• 11 200 euroa, josta kokouspalkkiota 1 600 euroa

Jorma Tilander
• 7 200 euroa, josta kokouspalkkiota 1 200 euroa

Hallitusten jäsenten vuosipalkat olivat yhteensä 2 294 888 euroa, josta tulospalkat yhteensä 152 479 euroa.

Toimitusjohtajien palkkiot

Juha-Pekka Halmeenmäki, LähiTapiola Vahinkovakuutus (1.1.–30.4.2012)
• vuosipalkka 109 527 euroa, josta tulospalkkaa 17 062 euroa

Jukka Kinnunen, LähTapiola Vahinkovakuutus (1.5.–31.12.2012)
• vuosipalkka 153 626 euroa, josta tulospalkkaa  15 191 euroa

Satu Huber, LähiTapiola Eläkeyhtiö
• vuosipalkka 292 351 euroa, josta tulospalkkaa 25 346 euroa

Vesa Immonen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
• vuosipalkka 161 231 euroa, josta tulospalkkaa 35 939 euroa

Minna Kohmo, LähiTapiola Henkiyhtiö
• vuosipalkka 237 164 euroa, josta tulospalkkaa 16 640 euroa

Tom Liljeström, Tapiola Varainhoito Oy
• vuosipalkka  199 157 euroa, josta tulospalkkaa 25 098 euroa

Marja Pajulahti, Tapiola Pankki Oy
• vuosipalkka 197 444 euroa, josta tulospalkkaa 21 378 euroa

Juha Suutala, Tieto-Tapiola Oy
• vuosipalkka 152 685 euroa, josta tulospalkkaa 12 446 euroa

Toimitusjohtajien vuosipalkat olivat yhteensä 1 503 185 euroa, josta tulospalkat yhteensä 169 100 euroa. Summat eivät sisällä luontaisetuja.

Eläkeiät

Asmo Kalpala jatkaa 63 ikävuoteen saakka. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. LähiTapiola on parantanut lähitapiolalaisten eläketurvaa lisäeläkkeellä, joka kartuttaa eläkettä vuosittain vähintään 0,2 prosenttia tietyin edellytyksin.

Lue lisää henkilöstön palkitsemisesta.