Etusivu / Hallinto ja johtaminen / Hallintomalli

Hallintomalli

LähiTapiola-ryhmän hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu rahoitus- ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä soveltuvin osin voimassa oleviin corporate gorvernance -suosituksiin. Tavoitteena on erityisesti omistajaohjauksen toimivuus ja toiminnan läpinäkyvyys.

Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat. LähiTapiola Eläkeyhtiössä yhtiön osakkaita ovat myös TyEL-vakuutetut työntekijät. Osakkuus syntyy vakuutuksen ottamisen myötä ilman lisäsijoitusta yhtiöön. Osakkaina vakuutuksenottajilla on oikeus vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksissa, joissa mm. valitaan vakuutusyhtiöiden hallintoneuvoston jäsenet, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapaudesta hallintoelinten jäsenille ja toimitusjohtajalle.

LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöissä osakkaina ovat vakuutuksenottajien lisäksi takuuosuuden omistajat, joita ovat yhtiöryhmän toiset vakuutusyhtiöt. Ryhmän osakeyhtiömuotoisten, pankki-, sijoitusrahasto- ja kiinteistösijoitusliiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaikki osakkeet ovat ryhmän keskinäisten yhtiöiden omistuksessa.

Keskinäisyyden ja yhtiöiden laajan omistajapohjan vuoksi hallintoneuvostoilla on vakuutusyhtiöissä merkittävä päätösvalta ja valvontatehtävä, mikä poikkeaa pörssiyhtiöistä. Hallintoneuvostojen tehtävänä on muun muassa valvoa yhtiön hallintoa; hallitusta ja toimitusjohtajaa, valita hallituksen jäsenet, päättää organisaation olennaisista muutoksista sekä yhtiöiden toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta.LähiTapiola-ryhmän vakuutusyhtiöiden hallinnollinen rakenne

 

hallinnollinen_rakenne.jpg